אז שאלתי אותו למה לא הזעקת טיפול נמרץ בבית הכנסת. ואז ענה תשובה לא צפויה.