אחרי הלידה – במהלך חייו של האדם הגנים עוברים מהלך של שינויים מסיטואציות התנהגותית.