בעת מצוקה אישית ומשפחתי כמו גירושין שהוא מצב קשה וטראומטי מאוד