הלקוחה משוודיה – "אני מברכת את היום שהגעתי למרפאה".