חלק מסדרת הכתבות בתוכנית של אמנון לוי, פנים אמיתיות